Zelf aan de slag met Romeinen -

'Zelf aan de slag met Romeinen' bestellen

Zelf aan de slag met Romeinen

Paperback, 128 pag., 11,50
ISBN 9789077669006


“Het verheugt mij, dat dit studieboekje m.b.t. de Romeinenbrief van Irving L. Jensen nu ook in het Nederlands wordt uitgegeven. Dit is een goede zaak. Tijdens de periode dat ik docent was aan het Bijbelinstituut Belgi en later aan de Theologische Faculteit (de ETF) gaf ik o.a. les over bijbelstudie methodiek, waarbij het boek van Dr. Jensen “Independent Bible Study” mij zeer heeft geholpen.

Zijn boek Romeinen, een handleiding voor zelfstudie, is niet alleen een hulp om de brief van Paulus aan de Romeinen te begrijpen en toe te passen op ons persoonlijke leven, Dr. Jensen leert de lezer ook een methode van Bijbelstudie om zelf te gebruiken. Zijn schematische overzichten van de Romeinenbrief zijn ook een grote hulp voor een ieder, die zelf Bijbelstudies geeft aan anderen.

Het mes snijdt dus aan twee kanten: de lezer leert de Romeinenbrief beter verstaan en tegelijk leert hij een methode om de inhoud van dit boek aan anderen over te dragen. Ik beveel dit boek van harte aan.”
Dr. Theo J.W. Kunst, Oud docent Bijbelinstituut België Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, België

Zelf aan de slag met Romeinen

×