Over Grace Publishing House

Wij zijn een christelijke uitgeverij

Grace Publishing House is een christelijke uitgeverij, opgericht in 2004 en gevestigd in Rhenen, Nederland.

Onze missie is het publiceren van boeken en brochures die het evangelie van Jezus Christus bekendmaken en christenen opbouwen in het geloof.

Uit de Bijbel

“Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie… dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften… zó prediken wij en zó hebt u geloofd.”  (1 Korintiërs 15:1-3,11b)

“Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid.” (2 Petrus 3:18)