Homepage

Grace Publishing House

Grace Publishing House is een christelijke uitgeverij, opgericht in 2004 en gevestigd in Veenendaal, Nederland.

Onze missie

Het publiceren van boeken en brochures die het evangelie van Jezus Christus bekend maken en christenen opbouwen in het geloof.

Uit de Bijbel

“Ik maak u bekend, broeders, het evangelie: dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dagen opgewekt, naar de Schriften. Zo prediken wij, en zo zijt gij tot geloof gekomen.”
(1 Korintiërs 15:1-3,11b)

Maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.” (2 Petrus 3:18)